Sluis-fluit

(english below)

De Weerdsluis in Utrecht krijgt voor een week een bijzonder accessoire: een keramische fluit. De Sluis-fluit is van 7 tot en met 11 september vrij te bezoeken.

De in Spanje geboren Utrechtse geluidskunstenaar Gemma Luz Bosch is gefascineerd door het ontstaansproces van klank. Vanuit een onderzoek naar manieren om nieuwe klanken toe te voegen aan het bestaande palet, ontwikkelde ze een reeks keramische instrumenten, die een prachtig organisch geluid opwekken wanneer ze in contact komen met water. Voor het In-Situ/City-project van Gaudeamus is Gemma op zoek gegaan naar bewegende water in de stad. Zo raakte ze geïnspireerd door de Weerdsluis en bedacht ze de ‘Sluis-fluit’. Wanneer het water in de Weerdsluis stijgt klinkt de Sluis-fluit.


The Weerdsluis in Utrecht got a new voice: a ceramic water flute. You can visit the Sluice-flute freely from 7 to 11 September.

The Spanish-born Utrecht sound artist Gemma Luz Bosch is fascinated by the process of sound creation. From an investigation into ways to add new sounds to the existing palette, she developed a range of ceramic instruments, which generate a beautiful organic sound when they come into contact with water. For Gaudeamus’ In-Situ/City project, Gemma went in search of moving water in the city. Inspired by the Weerdsluis and she made the ‘Sluice-flute’. When the water of the Weerdsluis rises you can hear the Sluice-flute.

This concert was made possible with the support of ULYSSES Network, Creative Europe and by a financial contribution from the Provence of Utrecht. Gemma made the Sluice-flute during a residency at EKWC (European Ceramic Work Center)


Pictures made by Nyré Tiessen during Gaudeamus 2022